İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? SGK İşsizlik Maaşı Başvurusu

sgk-işsizlik-maaşı-başvurusu-nasıl-yapılır

İŞKUR, kendi bünyesinde kayıtlı olan kişiler için işsizlik ödeneği de yapmaktadır. Buna göre, işsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışan kişilerin kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılması durumunda, işsizlik ödeneği yapılmaktadır. İşçilerin bu ödeneği alabilmesi için son 120 gün içinde sigorta primlerinin yatmış olması gerekir. Bununla birlikte son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin de ödenmiş olması gerekir. İşçiler, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a çalışmaya hazır olduklarını bildirdikleri takdirde, işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilirler. Eğer iten ayrıldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapmadıysanız, başvuru yapmak için gecikilen sürenin toplamı, ödenek verilecek olan süreden düşülür. Bu ödeneği almak için İŞKUR’a başvuruda bulunmanız gerekir. Bu başvurunun sonuçlarını ise e devlet üzerinden öğrenebilir, hatta işsizlik ödeneği için başvurularını yine bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere bu başvuruyu nasıl yapacağınız hakkında detaylı bilgi verelim;

E-devlet üzerinden işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır;

Bu sistem üzerinden başvurunuzu yapabilmek için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekir. Bu giriş için internet bankacılığı şifrenizden faydalanabilir, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden yararlanabilir, kimlik kartınız ile giriş yapabilir ya da PTT aracılığı ile şifrenizi edinebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler kısmından İŞKUR uygulamasını bularak buradan “işsizlik ödeneği başvurusu” kısmını tıklayarak, ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

Kısa yoldan işsizlik ödeneğine başvuru yapmak istiyorsanız, https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adresini tıklamanız yeterli olacaktır. Bu adrese giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir;

e-devlet-issizlik-odenegi-basvurusu-

Yukarıdan kimliğimi şimdi doğrula kısmını tıklayarak e devlet sistemine giriş yapın. Ardından bu başvuruyla ilgili bilgilendirme, haklar ve yükümlülükle kısmına yönlendirilirsiniz. Bu kısımda aşağıdaki resimde görüldüğü gibi “yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” kısmına tıklamalısınız. Ardından “devam et” kısmına tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz.

 

iskur-issizlik-odenegi-basvurusu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devam ettikten sonra ise karşınıza İŞKUR’un vermiş olduğu işsizlik ödeneği için başvuru yapabileceğiniz ekran gelecektir. Bu ekran, aşağıda görüldüğü şekilde SSK sicil numaranızı, bulunduğunuz il ve ilçeyi ve işten ayrılış tarihinizi işaretledikten sonra “Başvur” kısmına tıklamalısınız. SSK sicil numaranızı, hizmet dökümü belgenizden öğrenebilirsiniz. Bu işlem sonrasında, İŞKUR’a işsizlik ödeneği başvurunuz iletilecek ve en kısa süre içinde işleme alınacaktır.

İşsizlik ödeneği ne kadar süre ödenir;

İşsizlik ödeneği alabilmek için gerekli olan şartları yukarıda belirtmiştik. Bu şartlara uyduğunuz ve 600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası priminizi ödediğiniz takdirde 6 ay süre ile işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Bununla birlikte 900 gün sigorta priminizi ve işsizlik sigortanızı ödediyseniz 8 ay süreyle, 1080 gün sigorta ve işsizlik sigortası priminizi ödediyseniz de 10 ay süre il işsizlik sigortası ödeneği alabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği miktarı nasıl hesaplanır;

İşsizlik ödeneği için verilen maaşlar, işsiz kalan kişinin son 4 ayındaki kazancının günlük kazanç ortalaması hesaplandıktan sonra %40 oranında hesaplama yapılarak belirlenmektedir. Yüksek maaş alan kişiler içinse asgari brüt ücretin tutarının %80’i kadar belirlenir.

İşsizlik sigortası ödeneklerinden, damga vergisi dışında herhangi bir ödenek alınmaz. Bunun anlamı, damga vergisi dışında işsizlik primlerinden herhangi bir kesinti yapılmadığıdır.

İşsizlik sigortası ödeneği nasıl yapılır;

Başvurunuzu yaptıktan sonra işsizlik sigortası ödeneğini almaya hak kazandıysanız, bu hakkın açıklandığı ayın sonuna kadar ödemenizi alabilirsiniz. Bunun için size en yakın olan PTT şubesine giderek, kimliğiniz karşılığında ödemenizi almanız gerekir. İşsizlik ödeneği başvurunuzun sonucunu ise yine e devlet sistemin giriş yaparak İŞKUR uygulamasından yapabilir ve başvurunuzun kabul olup olmadığını gerekçeleri ile birlikte öğrenebilirsiniz.

 

İşsizlik sigortasının kapsamı

§ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

§ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

§ İstekleri halinde;

o 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

o Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

işsizlik sigortasının kapsamındadır.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

§ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

§ Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

§ Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

§ Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneğinin süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

§ 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

§ 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

§ 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1. Hastalık,

2. Ücretsiz izin,

3. Disiplin cezası

4. Gözaltına alınma,

5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6. Kısmi istihdam,

7. Grev,

8. Lokavt,

9. Genel hayatı etkileyen olaylar,

10. Ekonomik kriz,

11. Doğal afet,

Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler

İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;

§ İşsizlik ödeneği verilmesi,

§ Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,

§ Yeni bir iş bulma,

§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyeceği için İşsizlik Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. Asgari ücret 1.647,00 TL olarak alınmıştır.

İşsizlik ödeneğinin ödenmesi

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

§ İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

§ Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

§ İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

§ İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Sağlık hizmetinden yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik sigortası prim miktarı

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.

Leave a Response